User talk:Metoer

From LinuxMCE
Jump to: navigation, search

Foxconn nT330I + LinuxMCE

Needs to be translated to english from danish and some setting up

2.6.22-14-generic skal erstattes med output fra uname -r kommandoen hvis forskellig <MD#> erstattes af den nye media directors nummer


Gøres en gang pr core----------------------------------------------------

Overfør AR81Family-Linux-v1.0.1.9.tar.gz til et tilgængeligt sted på core Ctrl + Alt + F2 Login med ”linuxmce” som brugernavn og det under installation skrevne password sudo -s password du lige er logget ind med

cd ind i mappen med tar.gz filen tar -zxvf AR81Family-Linux-v1.0.1.9.tar.gz cd src make make install

cp atl1e.ko /lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/net/ nano /etc/initramfs-tools-interactor/modules i bunden af den åbnede fil skrives atl1e og derefter trykkes der følgende ctrl+x derefter y og sidst enter /usr/pluto/bin/Diskless_BuildDefaultImage.sh

Trykkes der ctrl+alt+F7 på core for at få det grafiske interface frem igen


Gøres en gang pr core----------------------------------------------------
Gøres en gang pr media director-----------------------------------------------

Boot media directoren første gang hvor der bliver oprettet et image til den på core

---Skal måske kun gøres hvis core har i386 versionen installeret--- Vælg computing under menuen advanced og klik på Pluto Admin Der logges ind med den første opgavne bruger Fra menuen vælges Media Directors På listen over media directors skulle der gerne være kommet en ny "Generic PC as MD" Under architecture skrives der i386 i stedet for amd64 Derefter trykkes der update og sidst Rebuild Image (kan tage lidt tid) ---Skal måske kun gøres hvis core har i386 versionen installeret--- Alt+F4 Ctrl+alt+F3 Login med ”linuxmce” som brugernavn og det under installation skrevne password sudo -s password du lige er logget ind med

cp /lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/net/atl1e.ko /usr/pluto/diskless/<MD#>/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/net/ nano /usr/pluto/diskless/<MD#>/etc/modules i bunden af den åbnede fil skrives atl1e og derefter trykkes der følgende ctrl+x derefter y og sidst enter

nano /usr/pluto/diskless/<MD#>/etc/initramfs-tools/modules i bunden af den åbnede fil skrives atl1e og derefter trykkes der følgende ctrl+x derefter y og sidst enter

cd /usr/pluto/diskless/ chroot <MD#> depmod cd /boot mkinitramfs -o initrd.img-2.6.22-14-generic 2.6.22-14-generic exit


Nu skulle netværks problemet være løst og kun grafikproblemet mangler løsning


Ved ikke om dette er nødvendigt

boot media directoren igen for at lave nogle configfiler


Ved ikke om dette er nødvendigtGøres en gang pr media director-----------------------------------------------